Začít spolu v MŠ – workshop

V sobotu 25. listopadu 2023 probíhal v naší škole velký workshop příkladů dobré praxe na téma Začít spolu v MŠ s Mgr. Petrou Rakoušovou, lektorkou Step by Step ČR.

Studenti VOŠ si zkoušeli, jak vypadá den mateřské školy v programu Začít spolu. Splnili ranní úkol, sešli se v kruhu, pak je čekala centra aktivit a na závěr hodnotící kruh.

Mgr. Olga Tillová