Vedení a učitelský sbor

Vedení

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_R-94x100.png

PaedDr. Eva Petřikovová

ředitelka a zřizovatelka školy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_DA-94x100.png

Ing. David Müller

statutární zástupce ředitele

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_DI-94x100.png

Mgr. Dita Müllerová, Ph.D.

zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost

Konzultační hodiny: dle dohody

Sekretariát

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_L-94x100.png

Lenka Šmejcová

vedoucí studijního oddělení

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_OT-94x100.png

Mgr. Olga Tillová

vedoucí odborné praxe

Školní poradenské pracoviště

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_ZC-94x100.png

Mgr. Zdeněk Čapek

výchovný poradce

Konzultační hodiny: Pá 13:35-14:20 + dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_IU-94x100.png

Mgr. Iva Urbanová

metodička prevence sociálně patologických jevů

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_DI-94x100.png

Mgr. Dita Müllerová, Ph.D.

kariérová poradkyně

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2023/10/KS-94x100.png

PhDr. Kateřina Šimáčková

školní psycholožka

Konzultační hodiny: dle dohody

Pedagogický sbor

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2021/08/OA_TB1-94x100.png

Mgr. Tomáš Borůvka, MBA

vyučující hudební výchovy, hry na hudební nástroj a školského managementu

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_JB-94x100.png

MgA. Jolana Brannyová

vyučující dramatické výchovy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2021/08/OA_MD-94x100.png

Mgr. Monika Davidová

vyučující pedagogiky

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2021/08/LG-94x100.png

Ing. Lucie Gralton, Ph.D.

vyučující psychologie

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_JH-94x100.png

Mgr. Jana Hayes

vyučující tělesné výchovy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2021/08/OA_SH-94x100.png

Mgr. Šárka Hochmanová

vyučující literárního a jazykového praktika

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2023/08/ZJ1-94x100.png

Bc. Zuzana Janáková, DiS.

vyučující hudební výchovy a hry na hudební nástroj

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2023/08/OK-94x100.png

Mgr. Ondřej Karásek

vyučující biologie

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2022/08/OA_NK-94x100.png

Mgr. Bc. Nikola Košťálová

vyučující hudební výchovy a hry na hudební nástroj

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_DA-94x100.png

Ing. David Müller

vyučující ICT

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_DI-94x100.png

Mgr. Dita Müllerová, Ph.D.

vyučující úvodu do studia a semináře k absolventské práci, garant kurzů

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2023/08/OA_PA-94x100.png

Mgr. Andrea Pršalová

vyučující didaktiky výuky anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_TR-94x100.png

Mgr. Tomáš Radoň

vyučující anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2022/08/OA_BS-94x100.png

Mgr. Barbora Syrůčková

vyučující základů logopedie

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_OT-94x100.png

Mgr. Olga Tillová

vyučující pedagogické praxe, didaktiky poznávání přírody, problematiky školní zralosti a práva

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2022/09/OA_LV-94x100.png

Mgr. Lucie Vítová

vyučující výtvarné výchovy a technické tvořivosti

Konzultační hodiny: dle dohody