Vedení a učitelský sbor

Vedení

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_R-94x100.png

PaedDr. Eva Petřikovová

ředitelka školy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_DA-94x100.png

Ing. David Müller

statutární zástupce ředitele

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_DI-94x100.png

Mgr. Dita Müllerová, Ph.D.

zástupce ředitele pro VOŠ

Konzultační hodiny: dle dohody

Sekretariát

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_L-94x100.png

Lenka Šmejcová

tajemnice školy

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_DD-94x100.png

Mgr. Dagmar Dubná

vedoucí odborné praxe

Školní poradenské pracoviště

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_ZC-94x100.png

Mgr. Zdeněk Čapek

výchovný poradce

Konzultační hodiny: Pá 13:35-14:20 + dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_IU-94x100.png

Mgr. Iva Urbanová

metodik prevence sociálně patologických jevů

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_DI-94x100.png

Mgr. Dita Müllerová, Ph.D.

kariérový poradce

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_IB-94x100.png

Mgr. Iva Blehová

mentor výchovy a vzdělávání

Konzultační hodiny: dle dohody

Pedagogický sbor

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2018/08/MB-94x100.png

Mgr. Marek Bílý

vyučující psychologie a komunikace mezi kulturami

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_DD-94x100.png

Mgr. Dagmar Dubná

vyučující odborných předmětů CR

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_NH-94x100.png

Neil Hayes

lektor anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_RJ-94x100.png

Ing. Romana Janků

vyučující ekonomiky, managementu, marketingu a práva

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_MP-94x100.png

Mgr. Pavlína Marková

vyučující španělského jazyka a reálií

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_DA-94x100.png

Ing. David Müller

vyučující semináře k absolventské práci

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_ZN-94x100.png

PaedDr. Zdenek Novotný

vyučující geografie CR a ekologie

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_TR-94x100.png

Mgr. Tomáš Radoň

vyučující anglického jazyka a reálií, historie a dějin kultury pro CR

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_LR-94x100.png

JUDr. Vladimír Rejmont

vyučující práva

Konzultační hodiny: dle dohody