Vedení a učitelský sbor

Vedení

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_R-94x100.png

PaedDr. Eva Petřikovová

ředitelka a zřizovatelka školy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_DA-94x100.png

Ing. David Müller

statutární zástupce ředitele

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_DI-94x100.png

Mgr. Dita Müllerová, Ph.D.

zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost

Konzultační hodiny: dle dohody

Sekretariát

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_L-94x100.png

Lenka Šmejcová

vedoucí studijního oddělení

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_OT-94x100.png

Mgr. Olga Tillová

vedoucí odborné praxe

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_IB-94x100.png

Mgr. Iva Blehová

PR manager

Školní poradenské pracoviště

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_ZC-94x100.png

Mgr. Zdeněk Čapek

výchovný poradce

Konzultační hodiny: Pá 13:35-14:20 + dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_IU-94x100.png

Mgr. Iva Urbanová

metodička prevence sociálně patologických jevů

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_DI-94x100.png

Mgr. Dita Müllerová, Ph.D.

kariérová poradkyně

Konzultační hodiny: dle dohody

Pedagogický sbor

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2021/08/OA_TB1-94x100.png

Mgr. Tomáš Borůvka, MBA

vyučující hudební výchovy a hry na hudební nástroj

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_JB-94x100.png

MgA. Jolana Brannyová

vyučující dramatické výchovy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2021/08/OA_MD-94x100.png

Mgr. Monika Davidová

vyučující pedagogiky

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2021/08/LG-94x100.png

Ing. Lucie Gralton, Ph.D.

vyučující psychologie

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_JH-94x100.png

Mgr. Jana Hayes

vyučující tělesné výchovy

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2021/08/OA_SH-94x100.png

Mgr. Šárka Hochmanová

vyučující literárního a jazykového praktika

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2022/08/OA_NK-94x100.png

Mgr. Bc. Nikola Košťálová

vyučující hudební výchovy a hry na hudební nástroj

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_DA-94x100.png

Ing. David Müller

vyučující ICT

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_DI-94x100.png

Mgr. Dita Müllerová, Ph.D.

vyučující metodologie výzkumu

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_ZN-94x100.png

PaedDr. Zdenek Novotný

vyučující biologie

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_TR-94x100.png

Mgr. Tomáš Radoň

vyučující anglického jazyka

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2022/08/OA_BS-94x100.png

Mgr. Barbora Syrůčková

vyučující základů logopedie

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2016/09/OA_OT-94x100.png

Mgr. Olga Tillová

vyučující pedagogické praxe

Konzultační hodiny: dle dohody

https://soavoshk.cz/cofresag/uploads/sites/3/2022/09/OA_LV-94x100.png

Mgr. Lucie Vítová

vyučující výtvarné výchovy

Konzultační hodiny: dle dohody