Školní poradenství

Milí studenti, máte:

  • problémy doma – konflikty s rodiči, rozvod, sourozenecké neshody, …;
  • problémy ve vztazích;
  • pochybnosti o vlastní sexuální orientaci;
  • problémy ve škole;
  • problém s další profesní orientací – např. volba vysoké školy;
  • strachy a fobie;
  • problém se závislostí;
  • poruchy příjmu potravy – mentální anorexie, bulimie aj.;
  • … a spoustu dalších potíží, které Vás trápí a znepříjemňují Vám život?

Nemusíte si nic dokazovat a přijďte svůj problém řešit!

Konzultace probíhají zdarma ve škole dle individuální domluvy.

PaedDr. Eva Petřikovová
ředitelka školy
Mgr. Dita Müllerová, Ph.D.
kariérová poradkyně
Mgr. Zdeněk Čapek
výchovný poradce
Mgr. Iva Urbanová
metodička prevence
PhDr. Kateřina Šimáčková
školní psycholožka