VÁNOČNÍ AKADEMIE

Kalendářní rok 2015 zakončila naše škola 18. 12. již tradiční Vánoční akademií v Muzeu východních Čech. Představily se jednotlivé třídy pedagogického oboru, které si připravily různá vystoupení. Rodiče a přátelé zhlédli vystoupení pěveckého sboru Mirtilli, divadelní i taneční scénky a různá hudební vystoupení. Studentky a studenti si připravili i dramatizaci pohádky. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl použit pro charitativní účely, jelikož vybraná částka byla darována mateřské škole Slunečnice v Hradci Králové, která se zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a kombinovanými vadami. Všem dobrovolným přispěvatelům děkujeme! Poděkování patří i všem, kteří se na přípravě akademie podíleli.

Mgr. Zdeněk Čapek