Účast na konferenci k podpoře nadaných dětí a žáků

Studenti pedagogického oboru VOŠ se v pátek 15. října 2021 v rámci praxe zúčastnili dopoledních přednášek Krajské konference k podpoře nadaných dětí a žáků v MŠ a ZŠ.

Vyslechli přednášku Mgr. Moniky Delinčákové o zkušenostech s vedením třídy mimořádně nadaných dětí. Od doc. PhDr. Šárky Portešové, Ph.D., dále zazněla zajímavá kazuistika. Studentům přinesla konference alespoň základní vhled do této problematiky.

Mgr. Olga Tillová