Mezinárodní den průvodců

Dne 21. února 2019 uspořádala Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Hradci Králové ve spolupráci s královéhradeckou sekcí Asociace průvodců ČR akci s názvem „Procházky po starém městě“. Jedná se o akci, která je pořádána k příležitosti Mezinárodního dne průvodců, který se připomíná vždy 21. února jako datum založení Světové federace asociací turistických průvodců, která vznikla v únoru 1985 v Izraeli.

Studenti 3. ročníku provedli, jako každoročně, veřejnost i studenty po historickém centru města, po Velkém a Malém náměstí. Prohlídka začala na Malém náměstí, symbolicky u Mýtské brány, která byla jedním ze dvou hlavních vstupů do města až do roku 1873. Studenti si rozdělili cca 70 zájemců do skupinek, ve kterých pak zhruba dvouhodinový program probíhal.

Procházky byly spojeny se zajímavým výkladem o nejdůležitějších historických místech s doplněním zajímavostí, které se váží k bohaté historii našeho města. Na závěr se zájemci mohli těšit na specializovanou komentovanou prohlídku katedrály Sv. Ducha.

Mgr. Dagmar Dubná