Pro uchazeče

Přijímací řízení

Termíny:

  • ve školním roce 2021/2022 nebude tento obor otevřen

Přijímací řízení

Termíny:

  • podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2021;
  • podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení do 13. 8. 2021;
  • v případě vyhlášení 3. kola se přihlášky budou přijímat průběžně nejpozději do 29. 10. 2021.

Termín konání 2. kola přijímacího řízení: pondělí 30. srpna 2021

Kritéria přijímacího řízení >> ke stažení <<.

Přihláška ke studiu >> ke stažení <<.

Potvrzení o logopedickém vyšetření >> ke stažení <<.

Školné:

Školné ve školním roce 2021/2022 je stanoveno na částku Kč 30 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

Obchodní akademie, SPgŠ, VOŠ a JŠ s.r.o.

  • 495 541 548
  • 602 829 776

Třída SNP 170/32
500 03 Hradec Králové