Pro uchazeče

Přijímací řízení

Termíny:

  • ve školním roce 2022/2023 nebude tento obor otevřen

Přijímací řízení

Termíny:

  • příjem přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2022
  • příjem přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení do 12. 8. 2022
  • v případě vyhlášení 3. kola se přihlášky budou přijímat průběžně nejpozději do 31. 10. 2022

Termín 2. kola přijímacího řízení: pondělí 29. srpna 2022

Kritéria přijímacího řízení / dálková (kombinovaná) forma >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení / denní forma >> ke stažení <<.

Přihláška ke studiu >> ke stažení <<.

Potvrzení o logopedickém vyšetření >> ke stažení <<.

Školné:

Školné ve školním roce 2022/2023 je stanoveno na částku Kč 36 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

 

Obchodní akademie, SPgŠ, VOŠ a JŠ s.r.o.

  • 495 541 548
  • 602 829 776

Třída SNP 170/32
500 03 Hradec Králové