Pro uchazeče

Přijímací řízení

Termíny:

  • ve školním roce 2023/2024 nebude tento obor otevřen

Přijímací řízení

Termíny:

  • příjem přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2023
  • příjem přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení do 14. 8. 2023
  • v případě vyhlášení 3. kola se přihlášky budou přijímat průběžně nejpozději do 31. 10. 2023

1. kolo přijímacího řízení: 15. června 2023

Přihláška ke studiu >> ke stažení <<.

Potvrzení o logopedickém vyšetření >> ke stažení <<.

Kritéria přijímacího řízení – dálková (kombinovaná) forma >> ke stažení <<.

Výuka dálkové (kombinované) formy studia probíhá v pátek odpoledne a v sobotu.

Školné:

Školné ve školním roce 2023/2024 je stanoveno na částku Kč 36 000,- za školní rok, která je splatná ve dvou částkách, popř. i dle jiného splátkového kalendáře.

 

Obchodní akademie, SPgŠ, VOŠ a JŠ s.r.o.

  • 495 541 548
  • 602 829 776

Třída SNP 170/32
500 03 Hradec Králové