UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY A RODIČE

Upozorňujeme studenty, žáky i jejich zákonné zástupce na nutnost průběžně sledovat zprávy v systému Bakaláři (studenti a žáci každý den). Studenti a žáci pak mají dále povinnost připojovat se každý den ke službě MS Teams a plnit všechny úkoly zadávané přes tyto aplikace vyučujícími.

Vážíme si Vaší spolupráce a děkujeme za respektování pokynů během této mimořádné situace.