Organizace výuky od 12. 10. 2020 | aktualizace

Od 12. října do 1. listopadu 2020 (včetně) se krizovým opatřením vlády na území celé České republiky omezuje provoz středních škol a vyšších odborných škol podle školského zákona tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání ve škole.

Od pondělí 12. října tedy škola přechází na distanční výuku (především v prostředí MS Teams), která je pro všechny žáky a studenty dle stanoveného rozvrhu povinná. Podrobné informace byly rozeslány žákům, studentům i rodičům prostřednictvím systému Bakaláři.