Měsíční plán práce

Leden 2020

06.01.2020

Zahájení výuky SOŠ + VOŠ

6. 1. – 24. 1. 2020

Řádné zkouškové období VOŠ – 3.C

11.01.2020

Den otevřených dveří

12.01.2020

Cvičné testování MZ – 4. ročník SOŠ

13. 1. – 31. 1. 2020

Řádné zkouškové období VOŠ – 2.C

13.01.2020

Srovnávací test z AJ – 2. ročník SOŠ

14.01.2020

Srovnávací test z AJ – 1. ročník SOŠ

16.01.2020

Srovnávací test z AJ – 3. ročník SOŠ

22.01.2020

Podklady pro pedagogickou radu do 12:00 hod.

23.01.2020

Pedagogická rada od 16:30 h v učebně 1.A

25.01.2020

Cvičné testování MZ – 4. ročník SOŠ

30.01.2020

Předání vysvědčení SOŠ, 6. vyuč. hodina s TU

31.01.2020

Přijímací zkoušky NANEČISTO

v průběhu měsíce

Ekonomická olympiáda – krajské kolo

v průběhu měsíce

Konzultace k maturitním projektům

v průběhu měsíce

Metodické porady jednotlivých předmětů – činnost konzultační

v průběhu měsíce

Zkoušky pro doplnění učiva a ověření klasifikace, doklasifikace

v průběhu měsíce

Hospitační činnost

v průběhu měsíce

Příprava odborné praxe 2. a 3. ročníků SOŠ

v průběhu měsíce

Příprava odborné praxe VOŠ