Měsíční plán práce

Duben 2019

1. – 6. 4. 2019

Turistická kurz – Pec pod Sněžkou – třídy 1.E + 2.E, pedagogický dozor: Dr. Soukupová, Dr. Novotný

02.04.2019

Den otevřených dveří v MŠ Slunečnice, vybrané žákyně 1.D, Informace + pedagogický dohled: Mgr. Tillová

03.04.2019

Novopacký slavíček – pěvecká soutěž, pedagogický dozor: Mgr. Tomáš Borůvka

04.04.2019

Prezentiáda – Krajské kolo, vybraní žáci školy, Informace + pedagogický dohled: Mgr. Grünerová

09.04.2019

Projekt Policie ČR „Děti v pasti sociálních sítí II“ – třídy 1.A a 1.D

09.04.2019

Podklady pro pedagogickou radu – 3. čtvrtletí do 12:00 h

10.04.2019

Pedagogická rada – 3. čtvrtletí SOŠ od 16:00 h v učebně 4.A

10.04.2019

Informační schůzky pro rodiče 1. – 4. ročník SOŠ od 17:00 h

10.04.2019

Společná část MZ - Písemná práce z Čj – 4.A + 4.D od 12:30 h

11.04.2019

Společná část MZ - Písemná práce z Aj – 4.A + 4.D od 8:00 h

11.04.2019

Studentská AGORA – vybraní žáci školy – 2. – 3. ročník SOŠ, Informace + pedagogický dohled: Mgr. Bílý

12.04.2019

Jednotná přijímací zkouška SOŠ – 1. řádný termín, Zad.: dle rozpisu

12.04.2019

Divadelní představení „Klášterní ulice“ – 1. – 3. ročník SOŠ, Ped. doprovod: dle rozpisu

15.04.2019

Jednotná přijímací zkouška SOŠ – 2. řádný termín, Zad.: dle rozpisu

15.04.2019

Planeta Země 3000 – třída 3.A, Ped. dozor: Dr. Zdenek Novotný

15.04.2019

Exkurze do lesní mateřské školy Hradec Králové, Informace + pedagogický dohled: Mgr. Tillová, M. Bonhardová

16.04.2019

Exkurze do Muzea a výrobní haly Petrof Hradec Králové – třída 1.D, Informace + pedagogický dohled: Mgr. Urbanová, Mgr. Čapek

17.04.2019

Exkurze do Muzea a výrobní haly Petrof Hradec Králové – třída 2.D, Informace + pedagogický dohled: Mgr. Mašlonková, Mgr. Křížová

16. – 17. 4. 2019

Školní přijímací zkouška – obor: PMP SOŠ, komise – Dr. Petřikovová, Mgr. Tillová, Mgr. Borůvka

18.04.2019

Velikonoční prázdniny SOŠ + VOŠ

23. – 27. 4. 2019

Nizozemsko: výchovně vzdělávací exkurze, pedagogický dozor: Mgr. Pavlína Marková

29. 4. – 10. 5. 2019

Odborná praxe 3.A

29. 4. – 10. 5. 2019

Odborná praxe 3.D

24.04.2019

Poklady pro pedagogickou radu – 4. ročník SOŠ a 2.E do 13:00 h

25.04.2019

Pedagogická rada 4. ročník SOŠ a 2.E – od 15:00 h

29.04.2019

Přijímací řízení SOŠ – 1. kolo – vyhlášení výsledků v 15:00 h

30.04.2019

Předávání vysvědčení za 2. pol. 2017/18 – 4.A + 4.D + 2.E

v průběhu měsíce

Schůzky metodických sekcí školy – SOŠ, VOŠ

v průběhu měsíce

Konzultační a hospitační činnost

v průběhu měsíce

Komisionální zkoušky VOŠ – dle rozpisu