Měsíční plán práce

Březen 2023

01.03.2023

Vernisáž výstavy prací žáků oboru PMP

03.03.2023

Maturitní a reprezentační ples školy

07.03.2023

Okresní kola soutěží v AJ a NJ

07.03.2023

3.D Galerie moderního umění + Knihovna města HK

10.03.2023

4.A, 4.D Cvičné MZ - didakt. test z ČJL, písemná práce z AJ

11.03.2023

Přijímací zkouška nanečisto

15.03.2023

1.A, 1.B, 1.D Nehodou to začíná

17.03.2023

Matematický klokan

18.03.2023

Rozbor přijímací zkoušky nanečisto

24.03.2023

Muzikálové představení The Bodyguard - Praha

26.03.2023

4.A, 4.D Cvičné testování MZ

27.03.2023

4.D sk. B Nástrojové přehrávky

27.03.2023 - 31.3.2023

Odborná poznávací exkurze - Holandsko

30.03.2023

4.A Odborná exkurze do Poslanecké sněmovny

31.03.2023

4.A, 4.D Termín odevzdání SEZNAMU LITERÁRNÍCH DĚL K MZ

31.03.2023

4.A EL, 4.D Termín odevzdání MATURITNÍ PRÁCE

v průběhu měsíce

Schůzky metodických sekcí

v průběhu měsíce

Kontroly hospitace dle plánu kontrol

v průběhu měsíce

Kontrola plnění tematických plánů

v průběhu měsíce

Konzultační činnost

v průběhu měsíce

Zkoušky pro doplnění učiva a ověření klasifikace, doklasifikace