Měsíční plán práce

Leden 2022

3.+10.+17.+24. a 31. 1. 2022

Preventivní screeningové testování

03.01.2022

Zahájení výuky SOŠ + VOŠ

10. - 14. 1. 2022

Srovnávací test z AJ – 1. – 3. ročník SOŠ

14.01.2022

Cvičné testování MZ – 4. ročník SOŠ

15.01.2022

Den otevřených dveří

19.01.2022

Podklady pro pedagogickou radu do 12:00 hod.

20.01.2022

Pedagogická rada od 15:15 h v učebně 3.A

22.01.2022

Webinář – Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

29.01.2022

Cvičné testování MZ – 4. ročník SOŠ

29. 1. – 5. 2. 2022

Lyžařský kurz 1.D a 2.D – Pec pod Sněžkou

31.01.2022

Předání vysvědčení SOŠ, 6. vyuč. hodina s TU

v průběhu měsíce

Pohádky od F. Hrubína – pohádkové představení pro MŠ – žáci 2.D

v průběhu měsíce

Ekonomická olympiáda – krajské kolo

v průběhu měsíce

Konzultace k maturitním projektům

v průběhu měsíce

Metodické porady jednotlivých předmětů – činnost konzultační

v průběhu měsíce

Zkoušky pro doplnění učiva a ověření klasifikace, doklasifikace

v průběhu měsíce

Hospitační činnost

v průběhu měsíce

Příprava odborné praxe 2. a 3. ročníků SOŠ