Měsíční plán práce

Únor 2020

1. 2. – 10. 2. 2020

LVZ Pec pod Sněžkou SOŠ + VOŠ - vedoucí kurzu Mgr. J. Hayes

01.02.2020

Zahájení výuky 2. pololetí SOŠ, letního období VOŠ

07.02.2020

Soutěž v Aj + Nj – okresní kolo, – zodpovídá: AJ – Mgr. D. Müllerová, Ph.D.; NJ – Mgr. O. Tillová

07.02.2020

EXIT TOUR – třídy: 1.A, 2.A, 2.D a 3.A – Informace: Mgr. V. Dvořáková

08.02.2020

Oprava a rozbor přijímacích zkoušek „NANEČISTO“

10.02.2020

Zahájení odborné praxe 3. C VOŠ – 10. 2. – 15. 5. 2020

12.02.2020

Praktická cvičení z biologie – 2.A EL – Lékařská fakulta UK HK, – zodpovídá: Dr. Z. Novotný

13.02.2020

Odborná exkurze – Památník Terezín – třídy 1.D, 2.D, 3.D, – zodpovídá: Mgr. O. Tillová, Mgr. I. Urbanová, Mgr. T. Borůvka

15.02.2020

Mezinárodní den průvodců – VOŠ - zodpovídá: Mgr. D. Dubná

22.02.2020

Reprezentační maturitní ples školy – Aldis HK – od 19:00 hodin

26.02.2020

Odborná exkurze – Vazební věznice Hradec Králové – Třída 3.A, – zodpovídá: Mgr. Z. Čapek

29.02.2020

- Testování MZ – 4. ročník SOŠ

v průběhu měsíce

Konzultace k maturitním projektům – vedoucí práce

v průběhu měsíce

Praktická cvičení 4.D – školní družina

v průběhu měsíce

Zajištění odborné praxe studentů

v průběhu měsíce

Schůzky metodických sekcí

v průběhu měsíce

Vzájemná hospitační činnost

v průběhu měsíce

Kontrola plnění tematických plánů