Měsíční plán práce

Červen 2022

16. 5. – 3. 6. 2022

Odborná praxe – třída 2.D

23. 5. – 3. 6. 2022

Odborná praxe – třída 1.D

03.06.2022

Prověřování jazykové úrovně AJ budoucího 1. ročníku | Zadavatelé: Mgr. Hayes, Mgr. Koutná, Mgr. Křížová, Mgr. Pršalová a Mgr. Radoň

06.06.2022

Muzikál: Pod jednou střechou – Aldis HK – třída 3.D | Pedagogický dohled: Mgr. Borůvka, Mgr. Pršalová

06.06.2022

Slavnostní vyřazení absolventů školy od 17:00 h v sále Muzea východních Čech HK

08.06.2022

Dětský den „Barevné pohádky“ v MŠ Slunečnice | Organizace a informace: Mgr. Tillová

13.06.2022

Postupový ředitelský test z AJ – 3. ročník

14.06.2022

Postupový ředitelský test z ČJ a literatury – 1. ročník

15.06.2022

Postupový ředitelský test z ČJ a literatury – 3. ročník

16.06.2022

Postupový ředitelský test z AJ – 1. ročník

16.06.2022

Postupový ředitelský test z AJ – 2. ročník

17.06.2022

Postupový ředitelský test z ČJ a literatury – 2. ročník

21.06.2022

Metodické školení pedagogů od 11:00 do 16:00 h, učebna 4.A

22.06.2022

Podklady pro pedagogickou radu do 12:00 hod. (klasifikace do webu)

23.06.2022

4. pedagogická rada 1. – 3. ročník SOŠ od 15:15 h v učebně 3.A

27. – 29. 6. 2022

Odborná exkurze „Zvěřinec na statku“ Vilémov u Gol. Jeníkova - 3.D | Pedagogický dohled: Mgr. Hayes, N. Hayes

29.06.2022

Odborná exkurze „Neviditelná výstava“ Praha - 2.D | Pedagogický dohled: Mgr. Tillová

29.06.2022

Odborná exkurze ZOO Dvůr Králové n. L. - 1.D | Pedagogický dohled: Mgr. Borůvka

30.06.2022

Předávání vysvědčení za školní rok 2021/2022, třídní učitelé

30.06.2022

Závěrečná pedagogická rada

v průběhu měsíce

Konzultační činnost

v průběhu měsíce

Přehrávky 1.D – 3.D

v průběhu měsíce

Doklasifikace a Zkoušky pro doplnění učiva a ověření kl. dle rozpisu